Zostań przedsiębiorcą! Tylko jak?

Dojrzałaś do tego, żeby działać na własny rachunek. Masz pomysł, energię i czas. Postanowiłaś zostać przedsiębiorczynią. Zatrzymaj się jeszcze chwilę. Musisz podjąć kilka decyzji, zanim wystartujesz. Są to ważne decyzje, których skutki będziesz ponosić w czasie.

Jaką formę działalności wybrać? Masz wybór.

Działalność nierejestrowana

Dotyczy ona  drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Zarówno ze sprzedaży towarów jak i usług. Jeżeli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie musimy formalnie zakładać firmy. Trzeba jednak pamiętać, że przekroczenie tej liczby, chociaż w jednym miesiącu nakłada na nas obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej. W 2018 jest to kwota 2100 złotych, od 2019 będzie wynosić 2220. Mówimy więc o kwocie przychodu mniejszej od połowy tych wartości.

Inkubator Przedsiębiorczości

Możesz otworzyć firmę pod skrzydłami IP. Udostępniają ci oni swoją osobowość prawną. Posługujesz się ich NIP’em, Regonem i KRS. To oni podpisują umowy z twoim klientem. Prowadzą twoją księgowość i nie musisz płacić ZUS. Miesięczny koszt, to kwoty rzędu 250 – 300 złotych + VAT.  Ale… Bo są też inne koszty. W świetle prawa nie jesteś przedsiębiorcą, nie przysługują ci więc np. dotacje. A gdy już przychodzi do wypłaty pieniędzy pamiętaj, że IP najpierw potrąci kwotę na zapłacenie VAT. Resztę zarobionej kwoty rozliczasz jako umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Z kwoty, na którą opiewa umowa, musisz więc odliczyć jeszcze podatek i ZUS.

Działalność gospodarcza

Zakładasz formalnie firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Otrzymujesz własny NIP i Regon.

Czy będziesz płatnikiem podatku VAT? Do wielkości przychodów 200 tys. rocznie możesz korzystać ze zwolnienia. Pod warunkiem, że rodzaj działalności, jaką będziesz prowadzić, nie podlega z zasady opodatkowaniu VAT. Poza tym zastanów się, do kogo będziesz sprzedawać? Jeżeli twoi klienci będą płatnikami VAT, a ty będziesz mieć duże koszty VAT, warto się zastanowić.

Od początku musisz płacić składkę zdrowotną ZUS. Podstawą wyliczenia składek ZUS na dany rok jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. Na 2018 rok ta składka wynosi 319,94 złotych. Ale przez pół roku od rozpoczęcia DG nie płacisz pozostałych składek ZUS. Możesz z tego zwolnienia skorzystać, jeżeli jest to twoja pierwsza firma, albo minęło pięć lat od zakończenia działalności poprzedniej firmy. Po tym okresie możesz skorzystać jeszcze przez dwa lata z preferencyjnych składek ZUS.

Podatek dochodowy

W przypadku prowadzenia DG trzeba jeszcze podjąć decyzję jak będziemy rozliczać podatek dochodowy. Pamiętaj, że w trakcie roku podatkowego, nie możesz zmienić formy opodatkowania. Masz do wyboru:

Zryczałtowane formy opodatkowania (ryczałt od podatków ewidencjonowanych i karta podatkowa). Obie te formy nie są dla każdego. Trzeba spełnić określone przepisami warunki. W przypadku karty podatkowej decyzję o wysokości stawki podatku wydaje naczelnik urzędu skarbowego. Jej wysokość nie zależy od wielkości przychodu/dochodu. Jeżeli chodzi o ryczałt pamiętaj, że dochód = przychód, nie odliczamy kosztów, a stawka, czyli wysokość ryczałtu zależy od rodzaju działalności.

Podatek liniowy w wysokości 19%. Nie zależy od wielkości dochodu. Obowiązuje tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Istnieją tutaj także dodatkowe obostrzenia.

Podatek rozliczany na zasadach ogólnych. Stawka podatkowa zależy od wielkości dochodu. W takim przypadku masz obowiązek prowadzenia ewidencji bądź to w księdze przychodów i rozchodów, bądź w księgach rachunkowych.

To oczywiście nie wszystkie decyzje. Musisz jeszcze wybrać nr PKD, zdecydować, gdzie będzie siedziba firmy, czy założyć konto firmowe i czy musisz mieć kasę fiskalną.

Nie zachęcam, ani nie zniechęcam tutaj do żadnego rozwiązania. Namawiam tylko, do przemyślenia własnych decyzji. Dla każdego najlepszym rozwiązaniem będzie to, dopasowane do własnych warunków, możliwości i potrzeb. Decyzja o wyborze formy działalności i formy opodatkowania powinna się nam opłacać. Podejmij więc tę decyzję świadomie. Powodzenia.