Zatrudnianie pracowników – plusy i minusy różnych umów

Przychodzi taki moment w działalności własnej firmy, w którym nie obędziesz się bez zatrudnienia pracowników. Rosnąca ilość zamówień, coraz więcej pracy i w celu rozwoju biznesu konieczna jest dodatkowa pomoc. Z tym tematem wiąże się również bardzo ważny aspekt dotyczący zawierania umów z pracownikami. Umowa o pracę? Zlecenie? Umowa o dzieło? Co wybrać? Jakie każda z nich niesie za sobą wady i zalety dla pracodawcy? Jeżeli jesteś zainteresowana tematem, mam dla Ciebie najważniejsze plusy i minusy różnych umów!

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą umowy i możesz ją zastosować do każdego rodzaju wykonywanej pracy. Najistotniejszym jej aspektem jest fakt, że jest w pełni regulowana przez Kodeks Pracy, który definiuje prawa i obowiązki pracownika (w tym urlopy, zwolnienia, wypowiedzenia). Równoznaczne jest to z tym, że nie możesz w umowie o pracę zawrzeć krótszego okresu wypowiedzenia niż definiuje Kodeks Pracy. Taka umowa zwiększa atrakcyjność stanowiska pracy z punktu widzenia pracownika, co z kolei przekłada się na jego łatwiejsze znalezienie dla pracodawcy. Dodatkowo gwarantuje także większą stabilność zatrudnienia w firmie. Jednak wielu pracodawców widzi głównie wady umowy o pracę ze swojej perspektywy. Dlaczego? Wynika to przede wszystkim z faktu, że w przypadku tej umowy pracodawca ponosi najwyższe koszty zatrudnienia (co możesz zobaczyć w poniższej tabeli, która porównuje koszty pracodawcy względem różnych typów umów). Dodatkowo umowa ta podlega pod Kodeks Pracy i pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania i pilnowania wielu spraw (np. zasad wynagradzania pracowników).

Porównanie kosztów dla każdej z umów na przykładzie wynagrodzenia 3000 zł brutto

Umowa o pracę dzieli się również na umowę na czas określony i nieokreślony. Umowa na czas określony jest stosowana częściej, głównie z powodu tego, że pracodawca może dokładnie określić, przez jaki okres potrzebuje danego pracownika. Jednak okres ten nie może przekroczyć 33 miesięcy, a trzecia umowa zawarta na czas określony jest automatycznie traktowana jako umowa na czas nieokreślony, czego często pracodawcy się obawiają. Wówczas pracownik ma prawo do trzech miesięcy okresu wypowiedzenia, a pracodawca ma obowiązek podać przyczynę zwolnienia. Jedno i drugie może okazać się kłopotliwe dla obu stron. Oczywiście umowa o pracę (szczególnie na czas nieokreślony) zwiększa lojalność pracownika, co może się przekuć w większą efektywność wykonywanej pracy.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie należy do najpowszechniej zawieranych umów. Jest zawierana na czas określony, a jej przedmiot stanowi najczęściej konkretna usługa. Zaletą jest fakt, że można ją zastosować w niemalże każdym przypadku. Szczególnie często stosuje się umowę zlecenie podczas nawiązywania współpracy ze studentami lub osobami, które są już w innym miejscu zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zlecenie jest szczególnie korzystne dla pracodawcy. Przy takim typie umowy ponosi on mniejsze koszty zatrudnienia pracownika niż w przypadku umowy o pracę i jest w stanie elastycznie kształtować umowę, ponieważ nie podlega ona pod kodeks pracy. Dodatkowo przy umowie zleceniu nie obowiązują urlopy, a w przypadku zatrudnienia studentów do 26 roku życia pracodawca nie ponosi kosztów związanych ze składkami ZUS. Niesie to jednak za sobą również ryzyko wynikające z faktu, że zleceniobiorca źle poinformuje nas o opłacaniu składek w innym miejscu. Podczas kontroli to zleceniodawca odpowiada za taką sytuację i zostanie zobowiązany do zapłaty zaległej składki ZUS. Warto również pamiętać o tym, aby w umowie określić okres wypowiedzenia. Jeżeli nie znajdzie się to na piśmie, zleceniobiorca może zerwać umowę z dnia na dzień, a pracodawca zostanie bez pracownika.

Umowa o dzieło

Z perspektywy kosztowej jest to najlepsza forma zatrudnienia dla pracodawcy. Umowa o dzieło zapewnia pełną elastyczność i nie podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS (zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne). Z uwagi na swoją prostotę i niskie koszty jest bardzo często stosowaną umową przez pracodawców. Dodatkowo, póki dzieło nie zostanie wykonane, zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili i odliczyć od wynagrodzenia to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z uwagi na niedokończone dzieło. Jednak również jak pozostałe umowy, ta forma również ma swoje wady. ZUS bardzo skrupulatnie analizuje wszystkie umowy o dzieło i zdarza się, że kwestionuje ich zasadność. Czasem okazuje się, że umowa powinna zostać zakwalifikowana jako zlecenie, a nie dzieło, co powoduje naliczenie składek, do których zapłacenia zobowiązany jest zamawiający. Dodatkowo, jeżeli chcesz zlecić coś swojemu pracownikowi zatrudnionemu w Twojej firmie na podstawie umowy o pracę, umowa o dzieło będzie w pełni ozusowana.

A Ty którą umowę uważasz za najlepszą z punktu widzenia pracodawcy?