Wszystko co powinnaś wiedzieć o budowaniu strategii marki 

Strategia to plan budowy tożsamości marki ściśle połączony z celami biznesowymi firmy. Jej tworzenie zaczyna się przede wszystkim od wnikliwej analizy – zanim zaczniemy działać, musimy poznać swoją konkurencję, odpowiedzieć sobie na pytania kto jest grupą docelową, co stanowi nasz wyróżnik i największą wartość. Praca nad strategią składa się z trzech etapów – ważne, aby podejść do nich w odpowiednie kolejności i poświęcić na nie optymalną ilość czasu. 

Etap pierwszy – analiza! 

Etap analityczny często traktowany jest po macoszemu. To ogromny błąd! Podczas tego bazowego kroku zbieramy dane dotyczące otoczenia marki i wnikliwie poznajemy jej konkurencję. Jeśli marka, dla której tworzymy strategię, istnieje już jakiś czas warto również zagłębić się w jej danych historycznych.

Po etapie pierwszym powinniśmy dysponować dokumentem zatytułowanym “Analiza konkurencji”. W jej skład wchodzą takie obszary jak:

 1. aktualne postrzeganie marek konkurencyjnych
 2. wyróżniki, wartości i tożsamość konkurencji 
 3. mapping wizerunkowy marek 
 4. silne i słabe strony naszej konkurencji 

Etap drugi – praca nad strategią marki! 

To kluczowy moment w pracy. Polega on między innymi na określeniu pozycjonowania i nadania kierunków. To również moment, w którym definiujemy na jakie potrzeby konsumenta ma odpowiadać nasza marka, określamy DNA, przygotowujemy RTB [ang. reason to believe]. 

Materiały, z którymi powinniśmy zakończyć drugi etap to: 

 1. analiza konsumenta – czyli badanie potencjalnych odbiorców marki, określenie ich motywacji, postaw, pragnień, ale także charakterystyki demograficznej
 2. segmentacja klientów oraz persona – czyli klient wzorcowy 
 3. pozycjonowanie rynkowe naszej marki – tj. określenie naszej docelowej pozycji wśród konkurentów. Ta część musi składać się z:
 • analizy SWOT
 • kierunku pozycjonowania
 • określenia tożsamości
 • ton of voice 
 • consumer insight
 • brand promise
 • RTB
 • brand values
 • USP – unique selling proposal
 • ESP- emoional seling proposal 
 • cechy key messge
 • manifestu marki czyli misja i wizja

Etap trzeci – strategia komunikacji 

To właśnie ten etap jest widoczny dla konsumenta. Określamy tutaj między innymi jak ma komunikować marka, aby realizować swoje cele. Ten etap polega na określeniu stylu i charakteru komunikacji z użytkownikiem. 

Trzeci etap również powinien zakończyć się przygotowaniem dokumentu określającego styl pod kątem lingwistycznym, a także prezentującym zasady wizualne komunikacji mark, czyli tzw Brand Book’iem. 

Dlaczego warto zadbać o strategię marki?

 • skutecznie pomoże Ci dotrzeć ze swoim produktem do grupy docelowej 
 • zwiększysz świadomość marki i jej rozpoznawalności 
 • pomaga w budowaniu zaufania do brandu
 • określa jej wizerunek 
 • pozwala wychwycić mocne i słabe strony 
 • uspójnia komunikację