Wniosek CEIDG-1, czyli jak założyć firmę przez Internet?

W dzisiejszych czasach, aby założyć firmę, nie musisz wychodzić z domu! Wystarczy laptop, Internet i chwila cierpliwości. Zamiast specjalnej wycieczki do urzędu, wniosek możesz wypełnić online. Oto kilka etapów, przez które musisz przejść, aby oficjalnie założyć własną firmę.

Wypełnij wniosek CEIDG-1

Wejdź na oficjalną stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wypełnij wniosek CEIDG-1. Jak to zrobić?
1. Rodzaj wniosku
Przy zakładaniu firmy już wcześniej wybrana opcja automatycznie uzupełnia nam ten punkt – Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy.
2. Wniosek złożony przez
Wybierz “Przedsiębiorcę”, jeśli składasz go osobiście.
3. Dane wnioskodawcy
W tej części uzupełniasz takie informacje, jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia itp. W punkcie 15. wybierz opcję „Tak, składam oświadczenie”.
4. Adres zamieszkania wnioskodawcy
Obowiązkowymi polami do wypełnienia jest kraj oraz miejscowość.
5. Adres elektroniczny
Ta część jest dodatkową formą komunikacji za pomocą skrytki w ePUAP.
6. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy
Tutaj wpisujesz nazwę firmy. Pamiętaj, że musi zawierać Twoje imię i nazwisko, np. Magiczne zabawki Anna Kowalska.
06.1 Przewidywana liczba pracujących
Jako przedsiębiorca zaliczasz się do osób pracujących w firmie. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wpisujesz „1”. W przeciwnym razie musisz wliczyć też siebie w liczbę pracowników.
06.2 Rodzaje działalności
Według tabeli Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) musisz wybrać kod przeważającego rodzaju działalności, którą będziesz prowadzić. W pozostałej działalności warto zaznaczyć wszystkie opcje, które bierzesz pod uwagę nawet w dalszej przyszłości. Jeżeli chciałabyś przeczytać szerszy artykuł na temat wyboru PKD, koniecznie daj znać w komentarzu!
7. Nazwa skrócona
Najlepiej wpisać tutaj tylko imię i nazwisko.
8. Data rozpoczęcia działalności
Data złożenia wniosku nie oznacza daty rozpoczęcia działalności. Może być późniejsza. W momencie nadejścia wpisanej daty, stajesz się przedsiębiorcą, a co za tym idzie – musisz zacząć opłacać składki ZUS. Punkt ten jest bardzo istotny przy obliczaniu składek. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie działalności na początku miesiąca.
9. Dane do kontaktu
Ich podanie jest całkowicie dobrowolne, jednak pamiętaj, że będą powszechnie dostępne na stronie internetowej CEIDG. Jeśli chcesz uniknąć telefonicznych ofert, zaznacz opcję “Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG”. Wówczas dane zostaną zapisane wyłącznie w bazach Urzędów i ZUS-u.
10.1. Adres do doręczeń
Czyli adres korespondencyjny, znajdujący się na terytorium Polski.
10.2. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
Zwykle jest to adres biura, lokalu, warsztatu itp. Jeśli nie posiadasz stałego miejsca, bo np. pracujesz u klienta, zaznacz opcję „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”.
11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
Wszystkie oddziały i punkty sprzedaży muszą być uwzględnione w formularzu.
12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w:
Wybierz opcję “Zakład Ubezpieczeń Społecznych”, a następnie wpisz datę rozpoczęcia działalności, czyli datę, kiedy zaczniesz opłacać składki. Możesz wysłać razem z formularzem CEIDG jeden z następujących ZUS-owskich zgłoszeń: 

 • ZZA – rejestracja przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego, który chce skorzystać z ulgi na start i jest zatrudniony na umowę o pracę,
 • ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • ZUA – rejestracja przedsiębiorcy do wszystkich składek,
 • ZIUA – zmiana danych,
 • ZCNA – zgłoszenie członków rodziny

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych
Należy wskazać Urząd Skarbowy odpowiadający Twojemu miejscu zamieszkania. Podczas wpisywania miasta, wybierz z listy właściwego naczelnika.
18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:
W tym miejscu musisz wybrać, w jaki sposób będziesz opłacać podatek dochodowy. W zależności od prowadzonej działalności oraz od planowanych przychodów, wybierz najkorzystniejszą dla siebie formę opodatkowania.

 • zasady ogólne – skala podatkowa 18 i 32% (po przekroczeniu kwoty 85 528 złotych)
 • liniowy – podatek 19%
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa

Na ten punkt warto poświęcić więcej czasu i dokładnie sprawdzić, która forma jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Kryteriów, które należy rozparzyć jest sporo. Nie każda działalność może korzystać z ryczałtu, czy karty podatkowej. Nie każda działalność ma wysokie koszty prowadzenia, więc bardzo łatwo może wskoczyć na wyższą skalę podatkową, a co za tym idzie – korzystniejszym wyborem może być podatek liniowy.

19. Forma wpłaty zaliczki
Wpłata może następować miesięcznie lub kwartalnie.
20.Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

 • Księgi rachunkowe – dotyczy pełnej księgowości wymaganej przy dużych przychodach (1,2 mln euro rocznie).
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jest wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 • Inne ewidencje – zwykle przy ryczałcie od przychodów.
 • Nie jest prowadzona – jeśli wybrałaś kartę podatkową.

Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot: 

 • Tak, jeśli chcesz korzystać z usług biura rachunkowego. Wówczas w polu 21. musisz wpisać dane podmiotu.
 • Nie, jeśli ewidencję działalności zamierzasz prowadzić na własną rękę lub poprzez księgowość internetową.

O tym, jak zdecydować, kto powinien prowadzić księgowość, możesz przeczytać w tym artykule.

21. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
Zwykle jest to adres biura rachunkowego lub Twojej frimy, jeśli nie korzystasz z usług biura rachunkowego.
22. Prowadzę zakład pracy chronionej
Dotyczy zatrudniania osób niepełnosprawnych.
23. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych
Zaznacz, jeśli jesteś.
24. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
Wypełnij, jeśli wiąże Cię z małżonkiem wspólność majątkowa lub jeśli taka wspólność kiedyś istniała, ale ustała.
25. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy
Przy zakładaniu firmy, warto założyć osobne konto firmowe. Jeśli jeszcze go nie posiadasz, możesz zostawić puste pole i uzupełnić w późniejszym czasie, składając wniosek aktualizacyjny.
26. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach.
Przy posiadanych odpowiednikach NIPu lub REGONu w innych krajach, wpisz je w tej części.
27. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw
Możesz upoważnić osobę lub firmę do prowadzenia Twoich spraw w CEIDG. 

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego, założonego wcześniej na stronie https://pz.gov.pl/pz/register. Jest to bezpłatna forma weryfikacji tożsamości. Innym sposobem jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który wiąże się z dodatkowymi kosztami. Pamiętaj, że wypełnienie wniosku jest całkowicie bezpłatne.  

Gotowe? Teraz drzwi na szczyt są przed otwarte. Powodzenia! Koniecznie daj nam znać, jak Ci poszło! A jeśli dalej masz jakieś pytania lub wątpliwości, pisz śmiało.