Jak gospodarujesz dostępnym czasem?

Czy racjonalnie gospodarujesz czasem?

Step 1 of 2

50%