Kompetencje przyszłości

Żyjemy w bardzo szybko rozwijających się czasach, co w znacznym stopniu przekłada się na nasze życie zawodowe. Szczególnie zauważalne będzie to w najbliższych latach, ponieważ konieczne będzie rozwijanie kompetencji innych niż dotychczas.

Dlaczego? Według raportu przygotowanego przez zespół naukowców z IFTF – Institute for the Future Uniwersytetu w Phoenix, na taki stan rzeczy wpływ mają następujące czynniki:

  • wydłużający się czas życia człowieka
  • rozwój sztucznej inteligencji
  • rozwój mediów społecznościowych
  • wszechobecna informatyzacja
  • zwiększenie sieci powiązań na różnych poziomach życia

Istnieją zatem szczególnie istotne kompetencje przyszłości, które będą miały ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej w przeciągu najbliższych lat.

Inteligencja społeczna

Jest to zdolność do prostego i bezpośredniego sposobu komunikowania się z otoczeniem oraz efektywne wchodzenie w relacje międzyludzkie. Inteligencja społeczna dotyczy szczególnie doboru odpowiedniego zachowania do sytuacji, w której się znajdujemy i skutecznego radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi.

Myślenie adaptacyjne

Myślenie adaptacyjne dotyczy dostosowania swoich pomysłów i rozwiązań do danej sytuacji. Jest to biegłość w rozwiązaniu przeróżnych problemów, wymyślaniu innowacyjnych rozwiązań i znajdowanie odpowiedzi na nurtujące pytania, które w znaczny sposób wykraczają poza utarty schemat.

Praca w wirtualnych zespołach

Z uwagi na rozwój nowych technologii niezbędne okażą się także umiejętności pracy w wirtualnych zespołach. Spotkania z ludźmi, którzy znajdują się w tym samym budynku i wspólne rozwiązywanie problemów i opracowywanie nowych strategii będzie miało miejsce coraz rzadziej. Trzeba nauczyć się pracować wydajnie i skutecznie z osobami z innych miast czy nawet krajów w sposób wirtualny.

Elastyczność poznawcza

Elastyczność poznawcza zakłada umiejętność łączenia różnych pomysłów i idei oraz dostosowanie ich do konkretnej sytuacji. Dzięki temu, że widzimy połączenia pomiędzy na pozór całkowicie różnymi rzeczami, gwarantuje firmie ciągły rozwój. Jest to także zdolność mózgu do przystosowania swojego zachowania i myśli do nowych i przede wszystkim niespodziewanych sytuacji.

Kompetencje kros-kulturowe

Są to kompetencje, które umożliwiają pracę w zróżnicowanym środowisku kulturowym i społecznym. Istotna jest łatwość adaptacji w różnych środowiskach oraz zrozumienie i działanie w innej kulturze.

Umiejętność przetwarzania ogromnej dawki informacji

Żyjemy w coraz większym szumie informacyjnym. Z każdej strony jesteśmy zarzucani ogromnymi dawkami nowych informacji. Dlatego niezwykle istotne okażą się umiejętności radzenia sobie w takiej sytuacji i skuteczne przetwarzanie informacji. Jest to zdolność do selekcji i wyboru najważniejszych danych spośród wszystkich, które do nas napływają i dostosowania ich do funkcjonowania firmy.

Kreatywność

Jest to kluczowa umiejętność w szybko rozwijających się czasach. Wbrew pozorom okaże się niezwykle przydatna nie tylko w branżach kreatywnych, ale także wszystkich innych. Będą potrzebne osoby, które potrafią myśleć niestandardowo i wymyślać wciąż nowe usługi i produkty.

Interdyscyplinarność

Jedną z ważniejszych kompetencji przyszłości jest również interdyscyplinarność. Możemy ją rozumieć jako umiejętność rozumienia pojęć z wielu dyscyplin jednocześnie, co oznacza, że nie wystarczy skupić się na jednym zagadnieniu i specjalizować się tylko i wyłącznie w nim. Rynek zawodowy przyszłości wymagał będzie od nas nieco szerszej wiedzy.

Jak można łatwo zauważyć, większość kompetencji przyszłości dotyczy cech, które są w stanie wykazywać jedynie ludzie. W wielu obowiązkach mamy zostać zastąpieni przez maszyny, jednak nigdy nie będą one w stanie myśleć tak kreatywnie czy rozumieć relacje międzyludzkie jak człowiek. Dlatego zdecydowanie warto rozwinąć wspomniane kompetencje, by bez problemu wkraczać w przyszłość zawodową.