Czym jest CSR i dlaczego warto do wprowadzić w firmie

Bardzo często można usłyszeć o firmach, które są społecznie odpowiedzialne. Co to jednak oznacza dla przedsiębiorstwa? Czym dokładnie jest CSR? Czy w ogóle warto zainteresować się tematem? Przeważnie termin ten kojarzony jest z wielkimi graczami na rynku oraz drogimi kampaniami z tym związanymi. Czy jednak jest on faktycznie zarezerwowany tylko dla największych firm?

Czym jest CSR?

CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, jest koncepcją, według której firma nie skupia się tylko na swoich interesach i rozwoju przedsiębiorstwa, ale również na interesach i problemach społeczeństwa. Dla niektórych firm CSR jest tylko swego rodzaju strategią PR (albo jej ważnym elementem), która na celu ma ocieplenie wizerunku firmy. Jednak żeby CSR miał znaczenie i był doceniany w oczach społeczeństwa czy potencjalnych partnerów biznesowych, powinien być sumiennie realizowany według konkretnej strategii. Wówczas ta koncepcja nie tylko znacząco opłaca się firmie, ale także ma realne przełożenie na poprawę interesów społecznych. Opłacalność ta jednak rozumiana jest jako lepszy wizerunek firmy, a nie korzyści finansowe, ponieważ CSR z założenia nie jest nastawiony na zyski. I choć faktycznie firma może w dłuższej perspektywie czerpać jakieś zyski dzięki działaniom społecznie odpowiedzialnym, nie jest to cel sam w sobie.

CSR tylko w dużej firmie?

Choć faktycznie CSR może być często kojarzony z dużymi graczami na rynku, absolutnie nie jest przeznaczony tylko dla nich. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw angażuje się w działalność społeczną w postaci zbiórek na szczytny cel, pomocy dla potrzebujących, postępuje etycznie w stosunku do pracowników lub prowadzi akcje mające na celu przybliżyć aspekty ekologiczne. Chociaż są to działania, które polepszają wizerunek firmy i wpływają pozytywnie na interesy społeczeństwa, nie zawsze są nazywane stricte działaniami w obrębie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jednak bez względu na wielkość firmy, warto zainteresować się tematem, bo nawet najmniejsze działania i zmiany mają znaczenie.

Dlaczego warto prowadzić działania CSR w firmie?

Zastanawiasz się, czy warto poświęcać czas na społeczne działania w firmie, które czasem mogą wiązać się nawet z dodatkowymi nakładami finansowymi? Zapewniam, że tak! Dlaczego? Przede wszystkim CSR wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, a to przekłada się na lepsze relacje z klientami. Wielu z nich dużo chętniej skorzysta z usług firmy, która angażuje się społecznie, aniżeli jest bierna w takich kwestiach. Wspierasz także zaangażowanie swoich pracowników! Badania wykazały, że osoby poszukujące pracy są znacznie bardziej zainteresowane posadami w firmach, które prowadzą działalność społeczną, a potem znacznie dłużej pozostają na stanowisku. Biorąc pod uwagę bezpośrednio wpływ CSR na rozwój firmy i korzyści w dłuższej perspektywie czasu, przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne dużo bardziej przyciągają inwestorów. Dla wielu z nich wiarygodność finansowa jest w dużym stopniu uzależniona od wiarygodności społecznej i zaufania ze strony klientów. Co jeszcze? CSR z pewnością sprzyja także wzrostowi przewagi konkurencyjnej. Szczególne znaczenie ma to na rynkach zagranicznych, gdzie spełnianie standardów odpowiedzialnego biznesu jest znacznie bardziej oczywiste i niekiedy wręcz oczekiwane.

Coraz więcej polskich firm przekonuje się o tym, że działania CSR są wartościowe i zdecydowanie warto wdrażać je w swojej firmie. Sprzyja to nie tylko ich rozwojowi, ale przede wszystkim wpływa pozytywnie na interesy społeczeństwa.

A Twoja firma jest społecznie odpowiedzialna? Jakie działania CSR są w niej prowadzone?