Biznesplan – z czego się składa i po co go robić?

Wiele się słyszy o biznesplanie, ale tak naprawdę niewielu początkujących przedsiębiorców go przygotowuje. A jest to bardzo ważny krok do uruchomienia własnego biznesu! Jego dobre skonstruowanie może zapewnić sukces zawodowy, dlatego warto zająć się tym tematem odpowiednio wcześnie. Jak jednak napisać biznesplan? Z czego się składa? W jakim celu w ogóle jest nam potrzebny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz właśnie w tym artykule!

Z czego składa się biznesplan?

Streszczenie przedsięwzięcia

Streszczenie należy do najważniejszej części biznesplanu i jest swego rodzaju wizytówką. To właśnie od streszczenia zależy, czy swoim przedsięwzięciem zainteresujesz potencjalnych inwestorów, czy zniechęcisz do projektu już na samym początku. I choć znajduje się na samym początku, warto napisać je na końcu. Dlaczego? Streszczenie to zwięzła i skrócona wersja całego biznesplanu, która zawiera wszystkie najważniejsze informacje z pozostałych części. Pisząc je na końcu, ograniczysz możliwość pominięcia wielu ważnych aspektów swojego przedsięwzięcia.

Przyjmuje się, że objętość streszczenia powinna wynosić około 1-4 strony. Tworząc je, pamiętaj, by uwzględnić takie elementy jak: cel opracowania biznesplanu, przeznaczenie potrzebnych środków, krótki opis produktów lub usług, doświadczenie kierownictwa czy kierunek rozwoju firmy.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Ta część biznesplanu powinna zawierać przede wszystkim podstawowe informacje na temat firmy. Charakterystyka przedsiębiorstwa nie jest szczególnie obszerna. Najważniejsze, by zawrzeć kluczowe informacje:

 • nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa
 • przedmiot działalności
 • dane teleadresowe
 • charakterystyka właścicieli (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje)
 • misja i cele przedsiębiorstwa

Opis oferowanego produktu/usługi

Ta część biznesplanu należy do jego podstawowych celów. W końcu prowadzisz firmę po to, aby zarobić na sprzedaży produktów i usług. Dlatego musisz dobrze przedstawić swoją ofertę i pokazać, dlaczego to właśnie z niej mają skorzystać potencjalni klienci i inwestorzy.

Opis produktu lub usługi powinien być możliwie jak najbardziej dokładny. Koniecznie zawrzyj w nim takie informacje jak:

 • rodzaj oferowanego produktu lub usługi wraz z nazwą
 • opis cech wizualnych lub zasad działania
 • cena (strategia cenowa, cena u konkurencji, koszt wytworzenia)
 • główne zalety produktu lub usługi
 • opis rynku, na który przeznaczony jest produkt/usługa
 • planowana wielkość produkcji
 • informacje na temat tego, czy produkt/usługa wyróżnia się na tle konkurencji, czy jest to coś innowacyjnego

Zarządzanie i pracownicy

Osobne miejsce w biznesplanie ma kadra zarządzająca i pracownicy. Dlaczego? To bardzo ważny element funkcjonowania przedsiębiorstwa, który będzie decydował o powodzeniu przedsięwzięcia. Stąd niezwykle ważne, by przedstawić takie informacje jak:

 • wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje kadry zarządzającej
 • struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników oraz członków zarządu
 • usługi doradcze, z których korzysta firma
 • liczbie zatrudnionych osób wraz z okresem trwania i formą ich umów
 • informacje na temat polityki płacowej

Rynek i konkurencja

W tej części biznesplanu musisz przedstawić charakterystykę otoczenia, w którym firma będzie funkcjonować. Powinny znaleźć się tutaj cechy szczególne branży, kluczowe informacje na temat konkurencji oraz nabywców Twoich produktów lub usług. Podczas czytania tej części biznesplanu każdy powinien mieć pełen ogląd na otoczenie firmy. Na czym się skupić podczas opisywania tej części?

 • W jakiej branży działa firma? Czym szczególnym charakteryzuje się ta branża?
 • Jak wygląda wielkość rynku? Czy występują jakieś tendencje, na które warto zwrócić uwagę?
 • Kim są główni nabywcy? Jaka jest szacunkowa wielkość potencjalnych klientów?
 • Kto jest Twoją konkurencją na rynku? Czym wyróżniają się Twoi konkurenci?
 • Jakie są bariery wejścia na rynek? W jaki sposób można je pokonać?

W tej części biznesplanu wiele firm decyduje się na przygotowanie obszernej analizy SWOT i jest to jak najbardziej dobry pomysł na przedstawienie szans i zagrożeń.

Strategia marketingowa

Kolejna część biznesplanu dotyczy tego, jakie działania masz zamiar podjąć w zakresie marketingu oraz reklamy. Aby wybrać odpowiednią strategię oraz dobrze ją uzasadnić, niezbędne jest przedstawienie dokładnej charakterystyki klienta. Kto należy do Twojej grupy docelowej? Dlaczego będzie chciał skorzystać z Twojej oferty? Jakimi kanałami najlepiej dotrzeć do głównego typu Twojego nabywcy? Odpowiadając sobie na te pytania możesz opisać:

 • wybrane formy reklamy i promocji
 • sposób dotarcia do klientów
 • wybrany kanał dystrybucji
 • sposób pozycjonowania produktu/usługi względem konkurencji
 • budżet reklamowy
 • planowanie kampanie reklamowe
 • sposoby na kreowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa

Plan finansowy

Plan finansowy to niezwykle ważna część całego biznesplanu! To właśnie na niej inwestorzy skupiają szczególną uwagę. Plan finansowy umożliwi Ci zwrócenie uwagi na to, czy nakłady się zwrócą i czy prowadzenie danego biznesu jest w ogóle opłacalne. W jaki sposób uzyskasz fundusze? Jakie są planowane przychody i wydatki firmy? Jak firma się rozwinie i jakie zyski będzie w stanie generować w późniejszym etapie działalności? Jaki jest próg rentowności? Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci w opracowaniu planu finansowego. Zwróć także uwagę na perspektywy sprzedaży, nakłady inwestycyjne, bilans, rachunek przepływów środków pieniężnych oraz rachunek zysków i strat.

Po co robić biznesplan?

Biznesplan może mieć przeznaczenie zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Potrzeby zewnętrzne wynikają najczęściej z bardzo istotnej kwestii, jaką jest pozyskanie źródeł finansowania. Biznesplan przyda się zarówno jako załącznik do wniosku kredytowego, jak i dla potencjalnych inwestorów. Jednak i wewnętrznie biznesplan okazuje się być bardzo potrzebny! Dlaczego? Może zapewnić lepszą organizację pracy i postępowania przy poszczególnych projektach.

Biznesplan dostarcza bardzo cennych informacji na temat rentowności inwestycji, które nie tylko są istotne dla inwestorów czy na potrzeby uzyskania kredytu, ale także dla Ciebie. Dzięki dobrze przygotowanemu biznesplanowi będziesz mogła ocenić, czy ta inwestycja w ogóle jest dla Ciebie opłacalna. Może trzeba nieco przeorganizować swój projekt? A może w ogóle pójść w innym kierunku? Biznesplan z pewnością pomoże Ci uzyskać odpowiedzi na te pytania.

A Ty przygotowałaś swój biznesplan przed rozpoczęciem własnej działalności? Uważasz go za istotny element prowadzenia firmy?